No menu items!
25 Haziran 2024

Tarımsal Arazi Piyasası Oluşturulacak

Başlıklarımızdan

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal arazi alım satımı, ipotek gibi işlemlerde tüm alıcı ve satıcıların yararlanabileceği bir veri tabanı hazırlayacak

AA muhabirinin 2021 Yılı Bütçe Gerekçesi’nden yaptığı derlemeye göre; Tarım ve Orman Bakanlığının yürüteceği politikalarla gelecek yıl da tarım sektörü ekonomiye katkı sağlamaya devam edecek.

Buna göre, gıda ve yem güvenilirliğinin sağlanması, bitki sağlığı, hayvan sağlığı ve refahının korunması için risk analizi sistemi oluşturulacak. Bu doğrultuda mevcut bilimsel komisyonlarla bilimsel risk değerlendirme çalışmaları sürdürülecek.

Güvenilir gıda üretimi hedefi doğrultusunda tarladan sofraya güvenilir gıda arzının sağlanması, kalıntı sorununun çözülmesi, çevre ve insan sağlığıyla fauna ve floranın korunması açısından entegre mücadele yaygınlaştırılacak, biyolojik ve biyoteknik mücadele teşvik edilecek. Bu çalışmalarla uyumlu olarak bitkisel üretimde hastalık ve zararlıların önlenmesi, bunlarla mücadele, gereksiz ve hatalı ilaç kullanımı ve kalıntının önlenmesi ile sürdürülebilir tarımın sağlanması için eğitim, yayım ve denetim çalışmalarıyla farkındalık oluşturulacak. Zirai mücadelede ortaya çıkacak sorunların çözümüne yönelik yeni metot, yöntem, ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi çalışmaları, yeni projelerle sürdürülecek.

Gıda okuryazarlığının artırılması amacıyla çalışmalar gerçekleştirilecek.

Hasat sonrası ürün kayıpları azaltılacak

Bitkisel üretimde verim ve kalite artırılacak, hasat süresini uzatmaya yönelik uygulamalar yaygınlaştırılacak, hasat dönemi ve sonrası kayıplar azaltılacak. Stratejik tarımsal ürünlerin üretimi havzalara göre; planlanarak, tarımsal destekler “alan” ve “ürün” temelinde çeşitlendirilecek, üretimde etkinlik, verimlilik ve kalitenin artırılması sağlanacak.

Üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve çevrenin korunması amacıyla mazot, gübre ve toprak analizi desteklemesi yapılacak. Sertifikalı tohumluk üretim ve kullanımı desteklenecek.

Itri-tıbbi bitkilerde tüketici ve sanayi taleplerine cevap veren kaliteli ve standart ürün üretilmesi için çalışma yapılacak. Bitkisel üretimde kümelenme, markalaşma, rekabetçilik ve yenilikçilik teşvik edilecek.

Jeotermal kaynakların seracılıkta kullanımı yaygınlaştırılacak. Sera varlığının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Pancar ve şeker üretiminde verimliliğin artırılmasına yönelik tedbirlerin alınması sağlanacak.

Hayvancılıkta yem maliyetleri düşürülecek

Hayvancılıkta artan girdi maliyetleri içinde yer alan kaba yem maliyetlerinin düşürülebilmesi amacıyla mera ıslah çalışmalarıyla birlikte yem bitkileri ekiliş alanlarının artırılması için yem bitkileri destekleme ödemelerine etkin şekilde devam edilecek. Hayvancılıkta destekler, hayvan varlığının ve hayvansal üretimin kayıt altına alınmasına, üretimin iç ve dış talebe uygun şekilde geliştirilerek sürdürülebilirliğinin sağlanmasına, ıslah çalışmalarına, genetik kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımına yönelik oluşturulacak.

Hayvan refahını gözeterek üretim faktörlerinin maksimum kullanımı ve işletmelerin rasyonel gelişmesini temin ederek et ve sütün piyasaya arzında sürekliliği sağlayacak destekleme tedbirleri alınacak. Hayvancılığı Geliştirme Projesi ile 81 ilde; sığır, manda, koyun, keçi, kanatlı, arı ve ipekböceğinde kalite ve verimin artırılması için ıslah çalışmaları sürdürülecek. Sığır varlığındaki etçi ve kombine ırkların suni tohumlama uygulamalarıyla artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Arazi kullanım planlaması yapılacak

Toprak ve su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması için çalışmalar yürütülecek. Arazi edindirme çalışmaları ile işletmelerin, arazi büyüklüğünün yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne ulaştırılması, tarım parsellerinin tarımsal gelir yöntemine göre değerinin belirlenmesi sağlanacak. Tarımsal arazi alım satımı, ipotek gibi işlemlerde tüm alıcı ve satıcıların yararlanabileceği bir veri tabanı ile tarımsal arazi piyasası oluşturulacak. Ülkesel arazi kullanım planlaması yapılacak.

Diğer Başlıklarımız

427 YORUMLAR

- Advertisement -spot_img

Haber Başlıkları