No menu items!
15 Temmuz 2024

Tarım Kooperatiflerinin Borçları 5 Yıl Vadeyle Yapılandırılacak

Başlıklarımızdan

Tarım ve Orman Bakanlığınca kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatifler ve ortaklarının borçları, yeniden yapılandırma düzenlemesi kapsamında, her yıl bir taksit olmak üzere 5 eşit taksitle tahsil edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığınca kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatifler ve ortaklarının borçları; yeniden yapılandırma düzenlemesi kapsamında, her yıl bir taksit olmak üzere 5 eşit taksitle tahsil edilecek. Bakanlık, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatiflerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin esasları belirledi. Bakanlık kaynaklarından tarımsal amaçlı kooperatifler veya bu kooperatiflerin ortaklarına 31 Ağustos 2020’den önce kullandırılan kredilerden 17 Kasım itibarıyla vadesi gelmiş olanlar yeniden yapılandırılacak

Taksitlendirmeden yararlanmak için  31 Ocak 2021 mesai saati bitimine kadar bağlı olunan Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüklerine müracaat edilecek. Söz konusu süre uzatılmayacak. İl müdürlüklerine müracaat, kooperatifin ortağı tarafından veya ortaklar adına kooperatif tarafından yapılacak. Taksitlendirme sözleşmeleri “https://gencciftci.tarim.gov.tr” sistemi üzerinden düzenlenecek. Sözleşmelerin düzenlenme tarihi 30 Haziran 2021’i geçmeyecek şekilde hazırlanacak. Anaparaya, kredinin ödenmeyen ilk taksit vadesinin başlangıç tarihinden 17 Kasım 2020 tarihine kadar basit usulde yıllık %3 faiz uygulanacak.

Alacağa vadesi geçtikten sonra ödeme yapıldıysa, bu ödemeler düşülecek ve yapılandırmaya esas toplam borç tutarı belirlenecek. Anaparaya ilişkin daha önce tahsil edilmiş faizler, kanun uyarınca yapılan hesaplamada herhangi bir işlem görmeyecek. Yapılan hesaplamalar sonucunda alacağa ilişkin yapılan ödemeler nedeniyle kooperatif veya ortakların ödemesi gereken tutar bulunmaması halinde ilgililerden herhangi bir ödeme talebinde bulunulmayacak. Kooperatif ve ortakların kanunun yayımı tarihinden önce yaptığı ödemelerin; tespit edilen borç tutarından fazla olması halinde herhangi bir ret ve iade yapılmayacak. Taksitlendirmeye esas toplam borç miktarı 5’e bölünerek, her yıl bir taksit olmak üzere 5 eşit taksitle tahsil edilecek. İlk taksit ödemesinin vadesi Kasım 2021 olacak.

İlk İki Taksit 30 Kasım 2022’ye Kadar Ödenecek 

Daha önceki iki yapılandırma kanunu kapsamında borçlarını yapılandıran ancak bu yapılandırmaları bozulan ortaklar ve kooperatifler bu düzenlemeden de yararlanabilecek. Genelgeyle süresinde ödenmeyen taksitlere ilişkin esaslar da belirlendi. Buna göre; ilk iki taksitinin süresinde ve tam ödenmemesi, birbirini takip eden iki taksitin süresinde ve tam ödenmemesi, son taksitin yasal süresinde ve tam ödenmemesi durumunda yapılandırma hakkı kaybedilecek. İlk iki taksit, gecikme faiziyle birlikte en son 30 Kasım 2022’ye kadar ödenebilecek. Borcu yapılandırılacak kooperatif veya ortaklarının belirtilen sürede müracaat etmemesi, müracaat etmiş olmasına  rağmen düzenlenen sözleşmeleri imzalamamaları veya taksitlendirme sözleşmesi düzenlendiği halde taksitlerin ödenmemesi durumunda doğrudan bankaca ilk kanuni takip uygulamasına geri dönülecek. 

Müracaat Edenler İçin Kanuni Takibat Başlatılacak 

Kooperatif ve ortaklar hakkında başlatılan kanuni takibatın durdurulması için ilgililerin yapılandırmaya müracaat etmesi gerekecek. Borç nedeniyle menkul ya da gayrimenkullerin icra yoluyla satışının durdurulması; kooperatif veya ortaklarının  hesaplarına banka tarafından konulan blokelerin kaldırılması da sözleşmelerin ve taahhütnamenin düzenlenmesine bağlı olacak. Banka tarafından başlatılan icra takibine itiraz edilmesi nedeniyle açılan davalar, davalıların davayı kabul etmeleri suretiyle sonuçlandırılacak. Bakanlığın izni olmadan yapılan borçlanma sözleşmelerine aykırı olarak tesislerini; satanlar, kiraya verenler, ipotek ve teminatlarını yok edenler yapılandırma için başvuru yapamayacak.

Diğer Başlıklarımız

427 YORUMLAR

- Advertisement -spot_img

Haber Başlıkları