No menu items!
25 Haziran 2024

Üç Gün Hastalığına Önlem Alın!

Başlıklarımızdan

Enzootiler halinde görülen ve üç günlük ateşli devresi olan viral bir enfeksiyon olan hastalığa dikkat edilmemesi durumunda ölümcül olabiliyor.

Üç gün hastalığı, düşük süt verimi, boğaların dölleme yeteneğinde düşme, pazarlamada gecikme ve canlı sığır ihracatında kısıtlamalardan dolayı ciddi ekonomik kayıplara neden oluyor. 

Etken sivrisinek veya tatarcık sineklerinin ısırması sonucu hematojen yolla bulaşan bir arbovirüsdür. Sığır ve mandalarda beden ısısı artışı, depresyon, topallık gibi belirtilerle başlayıp, hastalıkla kısa süre içinde iyileşme olduğundan dolayı üç gün hastalığı olarak adlandırılmaktadır.

Genellikle üç gün hastalığı olarak bilinen ve kısa süreli ateş, titreme, topallık ve kaslarda güçsüzlükle ortaya çıkan bir sığır hastalığıdır. Virüsün neden olduğu hastalık ölümler, ciddi kilo kaybı, düşük süt verimi, boğaların dölleme yeteneğinde düşme, pazarlamada gecikme ve canlı sığır ihracatında kısıtlamalardan dolayı hastalık ciddi ekonomik kayıplara neden olur. Akut ateşli dönem, özellikle süt sığırlarında aniden ortaya çıkmaktadır. Sığırlar ateşle birleşik semptomlar gösterir. Isı genelde 40 derecenin üstündedir. Hasta hayvanların ortalama yüzde 50’si titrer. Hasta sığırlar sırtlarını kamburlaştırır ve burunlarından ve ağızdan akan salya ile kafalarını aşağıda tutar.

Hasta sığırlarda sık sık göz ve burun akıntısı olduğu gözlemlenmiş olup, yeme ve geviş getirme durmuştur, özellikle süt sığırlarında süt verimi düşmüştür. İkinci safha bir ya da daha dazla bacaklarda kas güçsüzlüğü ve topallıktır. Topallık bacaklar arasında değişebilir. Eklemlerde gözle görülebilen şişlik olabilir. İyileşme döneminde, etkilenen hayvanların büyük çoğunluğu yem yemeye su içmeye devam eder. Hastalıktan çok etkilenmiş iyi kondisyonlu ağır hayvanlar kilo kaybedebilir. Bazı hayvanlar kas hasarından veya dirençli mücadeleden dolayı spinal kanala zarardan dolayı yerde kalabilir. Genellikle, yaklaşık yüzde 1 ölüm ya da yıkımlanma olur çünkü ayağa kalkamazlar, hatta bu durum yüzde 10’a kadar çıkabilir, üç gün hastalığından kurtulan bazı hayvanlar bel omurunun zarara uğramasından dolayı sendeleyeceklerdir.

Hastalığın tedavi yöntemleri;

-Salgın süresince üç gün hastalığının teşhisi sürü içerisinde hastalığın hızlı yayılması, topallık, kas güçsüzlüğü, ağrı, hızlı solunum ve kısa süren ateşin varlığı ile anlaşılır.

-Üç gün hastalığından korunmak için iki tür aşı geliştirilmiştir. Sadece altı aylıktan daha büyükler aşılanmalıdır.

-Köyde genel olarak sivrisinek ve karasinek mücadelesi yapılmalıdır.

-Hayvanlara yem, vitamin mineral takviyesi yapılması uygun görülmektedir.

-Tedavi olarak ağrı kesici ateş düşürücü, antibiyotik ve vitamin mineral takviyesi ile su banyosu uygulanabilir.

Diğer Başlıklarımız

427 YORUMLAR

- Advertisement -spot_img

Haber Başlıkları