No menu items!
24 Temmuz 2024

Tarım ve Sulamaya 57,5 Milyar Lira Kaynak

Başlıklarımızdan

TBMM’ye sunulan 2021 yılı bütçesinde, tarım ve sulamaya ayrılan kaynak 57,5 milyar lirayı buldu. Tarımsal destek programları için öngörülen ödenek ise 22 milyar lira oldu.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’ne göre, tarıma ayrılan kaynakta 2020 yılı bütçesine göre 9 milyar liralık artış gerçekleşti. Böylece, teklifle 2021 yılı bütçesinde tarıma 42,4 milyar lira ayrılması öngörüldü.

Bu kapsamda, tarımsal destek programları için 22 milyar lira ödenek ayrıldı. Bütçeden tarım sektörü yatırımlarına ayrılan tutar 12,1 milyar lirayı buldu. Tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT’lerin finansmanı ve ihracat destekleri için bütçeye 8,3 milyar liralık kaynak konuldu.

Tarım alanında en büyük yatırımcı kuruluş niteliğindeki Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen sulama yatırımlarına ayrılan kaynaktaki artış da dikkati çekti. DSİ‘ye 2020 yılında yatırımlar için 6,3 milyar lira toplam kaynak verilmişti, 2021 yılında bu rakam 15,1 milyar liraya ulaşacak.

“Olumlu bir gelişme”

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz, tarım ve sulamaya ayrılan kaynağa ilişkin değerlendirme yaptı.

2020 yılı bütçesinde tarıma ayrılan 33,4 milyar liralık kaynağın yaklaşık %27’lik artışla 2021 bütçesinde 42,4 milyar liraya yükseldiğini belirten Kiraz, bu artışın enflasyon göz önüne alındığında olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Kiraz, tarım kesimine sağlanan prim desteklerinde 2020 yılı bütçesinde 2019’a göre %37’lik artış yapıldığını anımsatarak, “Ancak bu destekler, 2021 yılı bütçesinde 22 milyar lirayla aynı kalmış. Bu nedenle tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinde olumsuzluk yaşanabilir. TBMM’deki görüşmelerde verilecek bir önergeyle bu desteğin %10-20 artırılması önem taşıyor” dedi.

“Yatırım projeleri için ayrılan ödenekte 2 kattan fazla artış var”

Tarımsal yatırım projeleri için ayrılan kaynağın da 5,1 milyar liradan 12,1 milyar liraya yükseldiği bilgisini veren Kiraz, “Yatırım projeleri için ayrılan ödenekte 2 kattan fazla artış var. Bu da özellikle tarımsal sanayi ve tarımın lojistiği anlamındaki yatırımların biraz daha ivme kazanması ve ürünlerin değerinde satılması noktasında olumlu olacak. Yatırımlardaki artışın kırsalda istihdam artışı yaratacağını düşünüyorum. Tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT’lerin finansmanı için ayrılan kaynak da 6,3 milyar liradan 8,3 milyar liraya çıktı. Bu kaynakta da enflasyona göre artış olmuş” dedi.

Tarımsal bütçe kalemlerinde en dikkat çekici noktanın sulama yatırımları için ayrılan ödenekteki artış olduğunu vurgulayan Kiraz, bu ödeneğin yaklaşık %140’lık artışla 15,1 milyar liraya çıktığını söyledi.

“2030’a kadar 5 milyon hektar alanı sulamaya açabilmemiz lazım”

Kiraz, böylece gelecek yılın bütçesinde tarım ve sulama için toplam 57,5 milyar liralık kaynak öngörüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

“Sulama yatırımlarının bir an önce tamamlanıp tarımsal alanların sulamaya açılması gerekiyor. Bu alanların sulamaya açılmasıyla hem üreticinin karlılığı hem de dekar başına verim artacak. Kuru arazide ekilen ürünler yanında, sulamayla artık yağlı tohumlu bitkiler, mısır ve diğer bitkiler de ekilebilecek. En önemlisi gıda güvenliğimizi sağlamak için üretimi artırmamız gerekiyor. Sulama yatırımlarına ayrılan kaynaktaki artışla daha fazla tarımsal alan sulamaya açılacak. Bu da tarım ürünleri ithalatını azaltırken, hem gıda güvenliğimizi sağlayacak hem de tarım ihracatını artıracak. Gıda güvenliğimizi sağlamamız için bu kaynaktaki arışın ivmelenerek sürmesi gerekiyor. 2030’a kadar 5 milyon hektar alanı sulamaya açabilmemiz lazım. Şu anda 5 milyon hektar alan sulanabiliyor.” 

Diğer Başlıklarımız

427 YORUMLAR

- Advertisement -spot_img

Haber Başlıkları