No menu items!
10 Temmuz 2024

Tarım Platformu: Tarım Bakanlığı bütçesi yetersiz

Başlıklarımızdan

Tarım Platformu, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2023 yılı için öngörülen bütçenin yetersiz olduğunu belirtti. Platformdan yapılan açıklamada, tarımda ithalata olan bağımlılığın arttığa dikkat çekilerek “2022, tarımda sorunların biriktiği bir yıl olmuştur” denildi.

Tarım Platformu, Tarım Bakanlığı bütçesine yönelik görüşlerini kamuoyuna açıkladı. Platform tarafından yapılan açıklamada, 2022 yılı, “Tarım sektörü açısından olumsuz gelişmelerin biriktiği bir yıl” olarak tanımlandı.

Girdi fiyatlarının yükselişe ve tarımsal üretimde ithalata olan bağımlılığın artışına dikkat çekilen açıklamada, “Girdi fiyatlarının yükselişi ve tarımsal ürünlerin giderek daha fazla ithalata bağımlı hale gelmesi başta olmak üzere kronikleşmiş sorunlar, bu yıl da tarım sektörüne zarar vermeye devam etti” ifadelerine yer verildi.

2023 BÜTÇESİ, YÜZDE 33, 7 ORANINDA ARTTI

Tarım Platformu, açıklamasından öne çıkanlar şunlar:

“2023 Bütçesi geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı’na gelecek yıl için ayrılan bütçe, bu yıla kıyasla yüzde 33,7 artırılarak 133 milyar 682 milyon 205 bin liraya yükseltilmiş, böylece tarıma ayrılan bütçe, 2022 yılına göre yüzde 33,7 oranında artmıştır. Bir önceki bütçe döneminde 2022 yılı için Bakanlığa 64,6 milyar lira ayrılmış ancak bu tutar ek bütçeyle yaklaşık 100 milyar liraya yükseltilmişti.

Bütçenin 54 milyar TL’lik bölümü tarımsal destek programlarına aktarılacaktır. 2023 tahmini GSYH’sının 22 trilyon 283 milyar TL olacağı düşünüldüğünde bu rakam olması gerekenin çok altındadır.

“YÜZDE 1’E ENDEKSLENMELİ”

Tarım ve Orman Bakanı’nın, Meclis’te bütçesini savunurken söylediğinin aksine OECD 2022 Tarım Politikası İzleme ve Değerlendirme Raporu’na göre yapılan hesaplama yasanın öngördüğü bütçeden tarımsal desteklere ayrılması gereken kaynak ile aynı şey değildir. Yasa, ‘Bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi millî hasılanın yüzde birinden az olamaz’ hükmünü getirmiştir. Dolayısıyla Sayın Bakan’ın bütçe komisyonunda sözünü ettiği ‘güncelleme’ bir an önce gerçekleştirilerek, bütçedeki 54 milyar liralık harcama kalemi GSYH’nın asgari sınır olarak belirlediği yüzde 1 oranına endekslenmelidir. “

“KAYNAK ARTIRILMALI”

Platform, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin tarımın ihtiyaç duyduğu kaynağın sağlanması noktasında yetersiz olduğunun altını çizdi. Tarıma ayrılacak kaynağın artırılması ve kooperatifler ile kamu iktisadi işletmeleri aracılığıyla kullanılması gerektiği ifade edilerek, “TBMM Genel Kurul görüşmelerinde bu önerilerimizin dikkate alınmasını bekliyoruz” denildi.

Diğer Başlıklarımız

- Advertisement -spot_img

Haber Başlıkları