No menu items!
21 Nisan 2024

Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden, Preseli Lif Pamuk Satışı Duyurusu

Başlıklarımızdan

Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, muhtelif standartlardaki preseli lif pamukları ihaleyle satışa çıkarıyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr‘de yer alan bilgiye göre, Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye işletmesi 2020, 2019 ve 2018 yılı üretimi olan ilanda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminat tutarı, ihale tarihi ile ihale saati yazılı muhtelif standartlardaki preseli lif pamuklar 02/03/2021 tarihinde Salı günü saat 14.00’den itibaren, satış şartnamesinde belirtilen hususlara bağlı kalmak şartıyla satışa çıkarılıyor.

PAMUK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
PRESELİ LİF PAMUK SATIŞI İHALE İLANI

SATIŞI YAPILACAK ÜRÜNÜN

CİNSİ ve STANDARTI
YILIMiktarı (Kg)Muhammen Bedeli/ (TL)Tutarı (TL)Geçici
Teminatı  (TL)
İHALE
Tarih/Saat
Saw-gin  Beyaz ST-1  (236 Presede)202052.10415,20791.980,8023.759,4202/03/2021-14:00
Saw-gin  Beyaz ST-2  (134 Presede)202029.68314,80439.308,4013.179,2502/03/2021-14:15
Saw-gin Benekli ST-2 (93 Presede)2018-201920.95214,40301.708,809.051,2602/03/2021-14:30
Toplam                         (463 Prese)102.7391.532.998,0045.989,93

1-Müdürlüğümüz Döner Sermaye işletmesi 2020 ,2019 ve 2018 yılı üretimi olan yukarıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminat tutarı, ihale tarihi ile ihale saati yazılı muhtelif standartlardaki preseli lif pamuklar 02/03/2021 tarihinde Salı  günü saat 14.00’den itibaren, satış şartnamesinde belirtilen hususlara bağlı kalmak şartıyla 84/8213 sayılı Döner Sermayeli İşletmeler İhale Yönetmeliğinin 29/c maddesine göre Açık Teklif Usulü ile PAMUK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’ İdare Binasında  peşin bedelle satışa çıkarılacaktır. İsteklilerin ilanda belirtilen ihale tarih ve saatinde Müdürlüğümüzde hazır bulunmaları gerekmektedir.
2-İhaleye iştirak etmek isteyenler Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca belirlenen Bankalardan alacakları süresiz teminat mektubu veya Döner Sermaye Saymanlığı veznesine yatırdıklarına dair Vezne alındısını, Noter tasdikli imza sirkülerini, 2021  yılı Ticaret Odası ve/veya Sanayi Odası belgesini, başkaları adına ihaleye katılıyor iseler Noter tasdikli vekaletnameyi ve Tebligat adresini ihale saatinden önce İhale komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

 Ayrıca S.S.K ve Vergi Dairesine Borcu olmadığına dair belge vermek zorundadırlar.
3-Geçici Teminat ihale saatinden önce müessesemiz veznesine yatırılabilir veya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca belirlenen Bankalardan alacakları Geçici Teminat Mektubu İhale Komisyonuna verilebilir.
4-İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Müdürlüğümüzden alınabilir yada arastirma.tarim.gov.tr/pamuk internet adresinde ücretsiz görülebilir.
5-İşletmemiz 2886 Sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Döner Sermaye İhale Yönetmeliğine tabi olduğundan ihaleyi yapıp-yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
6-İstekliler ihaleye teklif verdiklerinde satış şartnamesinde belirtilen hususları peşinen kabul etmiş sayılır.
7-Satış işleminden doğacak hukuki konuların çözüm yeri Nazilli Yargı Organları ve İcra Daireleridir.                  

İLAN OLUNUR.

Kaynak : www.dunya.com

- Advertisement -spot_img

Diğer Başlıklarımız

427 YORUMLAR

- Advertisement -spot_img

Haber Başlıkları