No menu items!
15 Temmuz 2024

Besicilik Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Başlıklarımızdan

Her iş kolunda olduğu gibi, besicilik de hayvansal üretimin devamlılığı için hem fayda hem de kâra yönelik büyük bir sektör. Besicilik yapmak istiyor ve bu alanda kazanç elde etmek istiyorsanız besicilik hakkında bilmeniz gerekenler sandığınızdan çok daha fazla.

Besicilik yalnızca süt ve et elde edilmesini hedefleyen tarımsal faaliyetleri içermez, hayvan üretimini, ıslahını, bakım ve beslenmesi gibi doğrudan hayvanlarla ilgilenmeyi gerektiren bir faaliyet olduğu kadar ürünlerin pazarlanmasını, verimli ürün elde edilebilmesi için ekonomi, iş gücü ve yönetiminin de bilinmesi gerekiyor. Bu yazımızda besilik hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için araştırdık.

Besicilik Yapmak İçin Bu İşi Sevmelisiniz

Öncelikle besiciliğin sevilerek yapılması diğer tüm ekonomik faaliyetlerde olduğu gibi bu alanda da başarılı olabilmenin ön şartını oluşturuyor. Hayvanları seviyorsanız, onların bakımı, beslenmesi ve yetiştirilmesi gibi oldukça zahmetli işlerin kolayca ve zevk alarak üstesinden gelebilirsiniz. Ancak bu işi sevmiyorsanız, zorunlu olarak yapılması gereken tüm işler sizler için büyük bir zorluk ve zahmet demek. Para kazanmak ve kâr elde edebilmek için hem besiciliği sevmeli, hem de bu işin profesyonellik ve disiplin gerektirdiğini unutmamalısınız.

İşletme Kuruluşu ve Planlama Önemli

Günlük ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak yapılan, birkaç hayvanın beslenmesini içine alan bir besicilik, gelir elde edilmesine asla yetmez. Bu nedenle gerek iyi bir kazanç elde edebilmek ve gerekse meslek olarak besiciliğin seçilmesinde çok daha büyük bir potansiyele hizmet verilmesi gereklidir. Bu nedenle söz gelimi, günlük elde edilecek 30 – 40 litre süt üretimi yerine en az 500 litrelik süt üretme hacminin yakalanabilmesi gerekiyor. Yeterli kazancın elde edilebilmesi için öncelikle işletmenin kurulması ve buna yönelik olarak planlamanın yapılması şart.

İşletmenin kuruluşunda öncelikli olarak yer tercihi yapılmalı ve bu tercihin, imar, çevre ve sağlık gibi konuların mevzuatına uyulması ortaya konulacak olan sermaye için büyük önem taşıyor. Bunun yanında işletmenin su, elektrik, yol, haberleşme ve pazar şartlarının da iyi düşünülmesi ve iyi bir planlama yapılması gerekenler arasında. Besicilik için yer tercihinden sonra en önemli konulardan biri de barınak ve ahırların yetiştirilmesi planlanan hayvan türüne uygunluğu. Bunun için gerek imar çalışmalarının ve gerekse kullanılması düşünülen teknolojik imkanların bir bütünlük içinde mevcut sermayenin gücüyle orantılı olarak devam ettirilmesi önemli. Günü kurtarmak için değil, hedeflerinize uygun barınaklar ve ahırlar inşa edilmesi gerekiyor.

Amaçların Belirlenmesi ve Hayvan Seçimi

Hangi besicilik kolunda faaliyet göstermeniz gerektiğini ve bu tarımın sonunda hangi hedeflere ulaşmak istediğinizi net bir biçimde ortaya koymalı ve bu doğrultuda çalışmalar yapılmalıdır. Amaçlanan hedeflere ulaşabilmek için hayvan seçimi bu nedenle büyük önem taşıyor. Sığır besiciliği yapmaya karar vermişseniz, yetiştireceğiniz hayvanlardan yüksek et verimi almak istiyorsanız, çok kısa sürede yüksek et verimi sağlayan sığır cinslerinin seçilmesi büyük önem taşıyor. Eğer süt besiciliği yapmak istiyorsanız yine günlük süt verimi yüksek ırkların seçilmesi gerekli. Verimle birlikte iklim koşullarına uygunluk da besicilik için olmazsa olmazlardan biri.

Besicilik İlk Üç Yıl Kazandırmaz

Hayvancılık faaliyetlerinin büyük bir bölümünü oluşturan besicilik, işletmenin kurulması ve hayvanların alınmasıyla hemen kazanç elde edilmesi çok zor olan bir sektördür. İlk iki yılın ardından ancak hayvanlardan beklenen kapasitede ürünler elde edilmeye başlanır. Bu nedenle ilk üç yıl kazançtan çok daha fazla harcama yapılması gerekiyor. İşletmenin mali düzene kavuşması ve artık istenen kazançları elde edebilir ve kendi kendine yetebilir hale gelmesi için üçüncü yıla kadar sabırlı, disiplinli ve tutumlu bir işletme politikası güdülmelidir.

Besicilikle uğraşan pek çok vatandaşımızın, hayvancılık kredileri, besi hibeleri gibi kaynakların yanlış ve bilinçsizce kullanılması nedeniyle, hayal ettikleri kazançlara ulaşmak şöyle dursun, tüm sermayenin batmasıyla sonuçlanan kötü tecrübelere sahip olduklarını unutmamak gerekir. Bu nedenle, besicilik yaparken kredi kullanımına dayanan bir sermaye yerine kendi öz kaynaklarınızla kuracağınız ve devam ettirebileceğiniz bir işletme çok daha kısa sürede istenen başarıyı yakalayabilir.

Hayvanların Bakımı, Beslenmesi ve Sağlıklarının Korunması

Besicilik aynı zamanda yetiştirilen tüm hayvanların bakımlarının yapılması, beslenmesi ve sağlık sorunlarında yapılması gerekenlerin planlanmasını gerektirir. Öncelikle yetiştirilecek hayvanların özelliklerinin bilinmesi ve buna yönelik olarak beslenme ve bakımlarının yapılması şart. Hayvanların bir arada besleniyor oluşları, olası bulaşıcı hastalıkların bir anda tüm hayvanlarınızın yakalanması anlamına geliyor. Bu nedenle işletmenizde hastalıklara karşı almanız gereken tedbirlerin belirlenmesi ve düzenli olarak yapılacak kontrollerle bu tedbirler uygulanması besiciliğe devam edebilmeniz için önem taşıyor.

Diğer Başlıklarımız

- Advertisement -spot_img

Haber Başlıkları